שם מדור: חפש  
ייעודה של הרשות הוא להסדיר ולפקח על מתן שירותים ציבוריים בתחום חיוני - חשמל. פעולות הפיקוח צריכות להיעשות ברמה מקצועית גבוהה עם שמירה על איזון אינטרסים בין הצרכנים, חברת החשמל, יצרני חשמל והמדינה. תפקידי הרשות לשירותים ציבוריים מוגדרים בחוק, וכוללים למעשה ארבעה  תחומי פעילות עיקריים: קביעת תעריפים; קביעת אמות מידה ומדדים לטיב השירות; טיפול למול צרכני חשמל, מתן רשיונות.
________________________________________________________________________
ימי 
04.2014 שימוע - עדכון תעריף למתקני רוח המחוברים לרשת החלוקה וההולכה
04.2014 שימוע– תיקון אמת מידה 23 "תכולת חשבון"- פישוט חשבון החשמל
04.2014 שימוע – שינויים ועדכונים באמות מידה-מונה נטו
04.2014 שימוע – שינויים ועדכונים באמות מידה-מתח נמוך
03.2014 שאלות ותשובות לשימוע הסדרים תעריפיים ליצרני חשמל פרטי קונבנציונלי מעל ל - 5 מגה ואט
03.2014 שימוע בנושא: עדכונים, שינויים ותוספות לאמות מידה
03.2014 שימוע: תיקונים לאמת מידה 43 ולאמת מידה 46
03.2014 שימוע בנושא: הסדרת המשך תעריפית ליצרן חשמל קונבנציונאלי פרטי בהספק גדול מ-5 מגה ואט
03.2014 מצגות מכנס רשות החשמל 2014: "לקראת משק חשמל חדש בישראל "
03.2014 מליאת רשות החשמל קובעת את המודל התעריפי להחדרת גל נוסף של יזמים פרטיים
02.2014 סדר יום לקראת כנס בינלאומי רשות החשמל 2014: