שם מדור: חפש  
ייעודה של הרשות הוא להסדיר ולפקח על מתן שירותים ציבוריים בתחום חיוני - חשמל. פעולות הפיקוח צריכות להיעשות ברמה מקצועית גבוהה עם שמירה על איזון אינטרסים בין הצרכנים, חברת החשמל, יצרני חשמל והמדינה. תפקידי הרשות לשירותים ציבוריים מוגדרים בחוק, וכוללים למעשה ארבעה  תחומי פעילות עיקריים: קביעת תעריפים; קביעת אמות מידה ומדדים לטיב השירות; טיפול למול צרכני חשמל, מתן רשיונות.
________________________________________________________________________
ימי 
07.2014 רשות החשמל תאריך לעשרות מתקנים סולאריים בעוטף עזה את אבני הדרך להקמה בשלושה שבועות
07.2014 דחיית שימוע בנושא: עדכונים, שינויים ותוספות לאמות מידה (אירועים חריגים)
07.2014 רשות החשמל מתכוננת למקרה של מחסור באספקת גז למשק
07.2014 עדכון תעריף החשמל לציבור יידחה; בהמשך השנה תעריף החשמל יירד
07.2014 רשות החשמל: כל עוד מבצע "צוק איתן" נמשך לא יבוצעו ניתוקי חשמל לתושב הדרום
07.2014 יו"ר רשות החשמל אורית פרקש-הכהן: "תעריף החשמל לציבור צפוי לרדת באופן משמעותי במהלך השנה הקרובה"
07.2014 כל המצגות מסדנת המומחים הבינלאומיים , עכשיו לעיונכם
07.2014 בכירי ממשל, אקדמיה והמגזר העסקי ייפגשו במסגרת סדנה בינלאומית שעוסקת באתגרים והזדמנויות בשווקי החשמל
06.2014 דחיית מועד שימוע: שינוי מועד עדכון התעריף למתקני ייצור חשמל מביו-גז
06.2014 שימוע לעניין אמת מידה ותעריפים לאמינות אספקת חשמל במתח גבוה ונמוך
06.2014 שימוע: עדכונים,שינויים ותוספות לאמות מידה: אירועים חריגים
06.2014 לראשונה: רשות החשמל אישרה פיצוי כספי לאזרחים אשר יסבלו מניתוקי חשמל ארוכים במיוחד
06.2014 שימוע בעניין שילוב יצרנים פרטיים לטובת ייצור חשמל בשל חשש ממחסור באספקת חשמל
06.2014 שימוע: עדכונים ותוספות לאמת מידה 50, "קבלת שירותי תשתית"
06.2014 שימוע– שינוי מועד עדכון התעריף למתקני ייצור חשמל מביו-גז במתקני עיכול אנארובי
05.2014 דחיית קול קורא - קבלת מידע טכנו-כלכלי אודות מתקנים לייצור חשמל ומתקני קוגנרציה המחוברים לרשת חלוקת הגז הטבעי
05.2014 דחיית נוספת לשימוע - עדכון תעריף למתקני רוח המחוברים לרשת החלוקה וההולכה
05.2014 קול קורא: קבלת מידע טכנו-כלכלי אודות מתקנים לייצור חשמל ומתקני קוגנרציה המחוברים לרשת חלוקת הגז הטבעי
05.2014 ד"ר תניב רופא נבחרה לסמנכ"לית החטיבה הכלכלית-פיננסית ברשות החשמל
05.2014 חוות דעת להתייחסות בנושא יעילות התעריף הדיפרנציאלי לצורך הפחתת צריכת החשמל
05.2014 העברת המגזר הביתי בישראל לתעריפי חשמל לפי מכסות צריכה (תעריף מדרגות)
05.2014 רשות החשמל האריכה הסדר מונה נטו
04.2014 דחיית שימוע - עדכון תעריף למתקני רוח המחוברים לרשת החלוקה וההולכה
דחיית שימוע - תיקון אמת מידה 23 "תכולת חשבון"-
04.2014 שימוע - עדכון תעריף למתקני רוח המחוברים לרשת החלוקה וההולכה
04.2014 שימוע– תיקון אמת מידה 23 "תכולת חשבון"- פישוט חשבון החשמל
04.2014 שימוע – שינויים ועדכונים באמות מידה-מונה נטו
04.2014 שימוע – שינויים ועדכונים באמות מידה-מתח נמוך
03.2014 שאלות ותשובות לשימוע הסדרים תעריפיים ליצרני חשמל פרטי קונבנציונלי מעל ל - 5 מגה ואט
03.2014 שימוע בנושא: עדכונים, שינויים ותוספות לאמות מידה
03.2014 שימוע: תיקונים לאמת מידה 43 ולאמת מידה 46
03.2014 שימוע בנושא: הסדרת המשך תעריפית ליצרן חשמל קונבנציונאלי פרטי בהספק גדול מ-5 מגה ואט
03.2014 מצגות מכנס רשות החשמל 2014: "לקראת משק חשמל חדש בישראל "
03.2014 מליאת רשות החשמל קובעת את המודל התעריפי להחדרת גל נוסף של יזמים פרטיים
02.2014 סדר יום לקראת כנס בינלאומי רשות החשמל 2014: